Kategorie
Blog

RODO w naszej firmie

Drodzy Klienci,

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Tłumaczeń Włocławek, 87-800 Włocławek, Pl. Wolności 3/4, NIP 8881092287.

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Centrum Tłumaczeń, co wynika z prowadzonej przez nas działalności tłumaczeniowej. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie i w przyszłości.

3. Dane kontaktowe administratora:

 • telefonicznie: 605 285 655
 • adres e-mail: biuro.wl@wp.pl
 • korespondencyjnie na adres: Centrum Tłumaczeń, Pl. Wolności 3/4, 87-800 Włocławek.

4. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym oferowania oraz prezentowania produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, także w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. rozliczeń podatkowych). Do profilowania mogą być wykorzystane następujące kategorie danych: informacje o usłudze, informacje o płatnościach, dane zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę, a także poprawić jakość usług.

5. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o dokonanie tłumaczenia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Centrum Tłumaczeń przesyłania treści marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z naszym biurem tłumaczeń.

6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, jaką Klient zawarł z CT. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:

 • dostawcom usług tłumaczeniowych
 • dostawcom usług prawnych
 • dostawcom usług informatycznych.

Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania
 • prawo żądania sprostowania danych Klienta
 • prawo żądania usunięcia danych Klienta
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowy Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych
 • w każdym momencie – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może skontaktować się z Centrum Tłumaczeń zgodnie z pkt. 3 niniejszej informacji.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We („RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio dot. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży.

Dodaj komentarz